24. tra 2013.

Dođite na feštu!

                                                        Fešta od drvenih baraka!

Evo nas ponovo okupljeni oko ideje o spašavanju ono malo drvenih plovila koje još plove našim vodama.
U nedjelju 28.aprila će se u centru STOLIVA ponovo okupiti vlasnici i ljubitelji drvenih baraka koji su voljni da daju svoj doprinos i progovore po koju rječ o ovom problemu sve bržeg nestajanja drvenih baraka sa naših prostora.
Pozivamo sve zainteresovane da dođu po mogućnosti sa barkama ili bez njih kako bi se u što većem broju mogli angažovati po ovom pitanju.

                               EMH - Evropska organizacija za očuvanje tradicionalnih brodova


Drveni brod je nacionalno kulturno dobro, spomenik kulture svake pomorske zemlje, koji valja
staviti pod režim zaštite, kao i svako drugo kulturno dobro.
To su prepoznale mnoge evropske zemlje i krenule u spašavanje, održavanje, ali
istovremeno i promociju svoje pomorske baštine i kulture.
Od strane Europske komisije, a pod pokroviteljstvom UNESCO-a osnovano je 2005. godine
udruženje „European Maritime Haritage – EMH“ za zaštitu pomorske povijesti i tradicionalnih
brodova. Zemlje članice EMH udruženja su: Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Nizozemska,
Norveška, Švedska, Velika Britanija. Udruženju su još pridruženi razni muzeji i udruženja iz
Belgije, Danske, španjolske, Finske, Francuske, Njemačke, Nizozemske, Norveške, Portugala,
Švedske, Velike Britanije, Estonije i Poljske.

Kada će to uradutu i Crna Gora?

Nema komentara:

Objavi komentar