12. srp 2018.

„C amelliatrophy“ PROMOCIJA I OČUVANJE DRVENIH BARKI


Udruženje „KAMELIJA“ Stoliv MZ STOLIV
U OKVIRU TRADICIONALNE MANIFESTACIJE „FEŠTA KAMELIJA 2018“
O r g a n i z u j u
„C A M E L L I A T R O P H Y“
PROMOCIJA I OČUVANJE DRVENIH BARKI


15. juli 2018. (nedjelja) - S t o l i v
05.30 Okupljanje ribara sa drvenim barkama na stolivskom mulu,
ribanje u akvatoriju ispred Stoliva, povratak i mjerenje ulova
10.00 Defile i utrka veslača sa drvenim barkama
10.30 Promotivni nastup gondolijera, jedriličara i kajakaša
11.30 Svečano proglašenje najuspješnijih učesnika i dodjela trofeja
Razmjena iskustava vlasnika drvenih barki i ribara uz stručne savjete i predstavljanje realizovanih projekata restauracije drvenih barki
Zabavni program i druženje uz ribu i vino.
Organizovanjem ove manifestacije doprinosimo očuvanju naših tradicionalnih vrijednosti.
P o k r o v i t e lj: Turistička organizacija Kotor
Kontakt telefon: 069/644-506 ORGANIZATOR