21. tra 2014.

Kao najavu za izložbu dr Maje Đurić pogledajte prilog novinara POBJEDE Igora Perića


Barke u ramu plavetnila

18. tra 2014.

Izložba fotografija sa važnom porukom!

Neobično mi je drago da mogu da najavim jednu foto izložbu koja kao rjetko koja ima i jednu plemenitu, u ovo vrijeme modernih materijala veoma važnu poruku a ona glasi„SAČUVAJMO TRADICIJU DRVENE BRODOGRADNJE U CRNOJ GORI“

Izložba "ŽIVOT DRVENIH BARAKA" će biti otvorena u pomorskom muzeju nasleđa (Maritime Heritage Museum) u luksuznoj luci Porto montenegro 2.maja,  istog dana kada se otvara i Boat show. U  muzeju će biti pstavljena i jedna nova drvena barka urađena u radionici porodice Bokovac inače danas navećih i najboljih brodograditelja u Crnoj gori.Autor izložbe je Doc. dr Maja  ĐURIĆ profesor fotografije i žena koja je fotografiju u Crnoj gori podigla na naučni nivo svojim veoma značajnim radom istorija fotografije u Crnoj gori od 1840 do 1940 god
.Obzirom na jak umjetnički senzibilitet nije slučajno odabrala porodicu u kojoj će se roditi a porodica Đurić obiluje osobama sa izuzetnim likovnom potencijalom a najpoznatiji njeni predstavnici su pokojni Dado Đurić  istaknuti Crnogorski likovni umjetnik te Puro Đurić njen otac čije su slike u samom vrhu crnogorske umjetnosti,a koji i danas stvara sa velikim entuzijazmom. Njena prabaka Janica Đurić je  davne 1907 godine dobila bronzanu medalju za umjetnički zlatni vez na Balkanskoj izložbi u Londonu njen djed Labud Djurić,  je na toj istoj izložbi dobio srebrnu medalju za crtež.

 U porodici Đurić trenutno ima 7 istoričara umjetnosti.
Evo ukratko i njene biografije
 Rodjena  na Cetinju 30. 11. 1966. Diplomirala istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu  1993 godine. kod profesora Bate Petkovića sa temom "Maniristička kriza u Ticijanovom slikarstvu".
Magistarske studije završila 1995 godine u Pragu na Centralno-evropskom univerzitetu u klasi profesora Jana Džefrija ( Ian Jeffrey) - odsjek za istoriju umjetnosti, filozofije i arhitekture.  Dobitnica vise domaćih i inostranih nagrada. Komesar je, autor, selektor ili savjetnik, velikog broja izložbi, prezentacija i događaja. Član je Odjeljenja društvenih nauka CANU.


       Na FAKULTETU ZA VIZUELNE UMJETNOSTI –(UNIVERZITET MEDITERAN U PODGORICI), u zvanju docenta predaje  na predmetima Uvod u fotografiju, Digitalna i primjenjena fotografija.
       Njene umjetničke fotografije do sada su bile odabrane za  preko 50 žiriranih grupnih izložbi, a portrete i pejzaže Crne Gore predstavila je našoj i inostranoj publici na  deset samostalnih izložbi u Budimpesti, Moskvi, Rijeci, Podgorici, Beogradu, Budvi, Tivtu, Perastu, Baru. Saradnik fotografske agencije iz Pariza "Wostokpress". Njene fotografije objavljivane su u publikacijama svih vrsta i žanrova. Dobitnica više domaćih i inostranih nagrada za fotografiju među kojima i  nagrade za najbolju novinsku fotografiju u Crnoj Gori “MONT PRESS PHOTO 2007”,  prva nagrada u kategoriji turistička fotografija na 4. Festivalu turističkih komunikacija FTK 2010. godine (METUBES, Budva).

       Učestvuje i organizuje projekte: izložbe umjetničke fotografije, foto i dizajn bilborda, foto-oprema knjiga, vodiča, brošura, kataloga, godišnjih izvještaja. Organizacija i realizacija vizuelnog identiteta raznih kulturnih dogadjaja, promocija, workshop-ova vezanih za fotografiju, istoriju fotografije. Realizacija tekstova iz nacionalne i svjetske istorije umjetnosti. Inkorporisanje fotografije u spotovima, dokumentarnim i igranim filmovima. Primjenjena fotografija u enterijeru.
       Kao istoričar umjetnosti godinama se bavi proučavanjem istorije fotografije u Crnoj Gori. Komesar i autor velikog broja izložbi  medju kojima i
  • izložbe savremene crnogorske fotografije "IN MONTENEGRO" održane u okviru dana kulture SRCG u Berlinu  septembar 2005 godine,
  • projekta "Jedan dan u životu Crne Gore" ( radionica i izložba) dio zvaničnog programa "METUBES medjunarodne turstičke berze" Budva, Moderna galerija,  mart 2006 godine.
  • Jedan od osnivača i predsjednica “Instituta za fotografiju Crne Gore”.
  • Savjetnik  za Crnu Goru Evropskog  vodiča za fotografiju  ( Njemačka, Gotingem, European photography guide. No. 8 ).
  • Selektor likovnog programa  “Grada Teatra” za 2008. godinu.
  • Član kreativnog tima (selektor fotografija, samostalno predstavljanje fotografija ) crnogorskog paviljona  Expo 2010, Sangaj Kina.
       ČLANSTVO:
  • Član udruženja istoričara umjetnosti Crne Gore (savjet za izdavačku djelatnost)
  • Udruženja fotografa Crne Gore
Član  Odjeljenja društvenih nauka CANU, Odbora za etnologiju 


                                                                                                                   Nikolić Zoran