25. kol 2014.

NVO „KALAFATSKA RADIONICA – BOKOVAC“

VAS POZIVA NA:

MATCH RACE – LATINSKO JEDRO – BAR 2014

1. DATUM I VRIJEME ODRŢAVANJA:
Nedjelja, 14.09.2014, na akvatorijumu barskog sidrišta, sa startom prvog jedrenja u 10:00 časova.

2. ORGANIZATOR:
Takmičenje je u organizaciji NVO „Kalaftska Radionica – Bokovac“.

3. REGATNA PRAVILA:
Jedri se po Međunarodnim Regatnim Pravilima ISAF 2013 – 2016 kao i prema upustvu za jedrenje.

4. REGATA SE RASPISUJE ZA KLASU:
Ojedrena barka tipa „Arsenalka“ – zaštitni brend Kalafatske Radionice Bokovac. Posadu barke čine
dvije osobe.

5. UČEŠĆE:
Pravo učešća ima po jedna posad iz svakog kluba, i učešće se ne naplaćuje. Molimo sve
zainteresovane takmičare da svoje učešće najave najkasnije do 11.09.2014 na brojeve telefona
navedene za informacije.

6. SISTEM BODOVANJA:
Primjenjivaće se niski sistem bodovanja.

7. PROGRAM REGATE:
Nedjelja 14.09.2014:
07:30 do 09:00 Prijave za regatu
09:00 do 09:30 Skiperski sastanak u caffe baru „Yachting Club“
10:00 Start prvog jedrenja
Proglašenje pobjednika će se održati nakon završetka regate u barskoj marini, nakon čega će
učesnicima biti upriličena svečana večera u hotelu „Sidro“.

8. REGATNO POLJE:
Regatno polje će biti postavljeno na akvatorijumu barskog sidrišta. Skica regatnog polja će biti
dostavljena kao prilog Upustvu za jedrenje na skiperskom sastanku.

9. NAGRADE:
Organizator je obezbjedio unikatne trofeje za tri prvoplasirane posade.

10. INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije na raspolaganju su Vam:


Lala – 067 228 012
Haris – 067 657 695